Adóváltozások 2022

Adóváltozások 2022

2022. január 1., szombat

2022.01.01-től

 • a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 200.000, – Ft/hó
 • a garantált bérminimum 260.000, – Ft/hó összegre emelkedik.

SZJA-t érintő változások

 •  2022.01.01-től az átalányadózó egyéni vállalkozó adóelőlegéből adómentes az éves minimálbér fele. (átalányadózó egyéni vállalkozó bevételi értékhatára 2022-ben 24 millió Ft)
 •  4 vagy több gyermekes anyáknak nem kell újra nyilatkoznia a kedvezmény érvényesítéséhez, ha a jogosultságok nem változnak.
 •  25 év alatti esetében a kifizetőnek a fiatal adóelőleg-alapját havonta automatikusan csökkenteni kell az őt megillető kedvezménnyel.
 •  2022.01.01-től adómentes a kifizető által biztosított kerékpár magáncélú használata.
 •  Adó-visszatérítés: 2022.02.15-től minden személy jogosult adó-visszatérítésre, aki 2021-ben családi adóalap-kedvezményt vehet igénybe. (maximum fejenként 809 e Ft) KATA esetén is alkalmazható a visszatérítés a 2021-ben befizetett KATA 25%-a.
  Főszabály szerint a visszatérítést a 2021. évi adóbevallásban lehet érvényesíteni többlet-SZJA kedvezményként. NAV 2022.02.15-ig előleget folyósít az általa számított összegben. Az előleg a kifizetők által levont összegek alapján jár.

 

TAO módosítások

 • 2022.01.01-től fejlesztési adókedvezmény igénybevételének feltétele kisvállalkozásnál jelenértéken 50 M Ft (2021-ben 200 M Ft), közepes vállalkozásnál jelenértéken 100 M Ft (2021-ben 300 M Ft) összegű beruházás üzembe helyezése és üzemeltetése.
 • 2022.01.01-től elismert ktg. az adózó által vele munkaviszonyban álló magánszemély és közeli hozzátartozója részére biztosított kerékpár vásárlása, fenntartása, üzemeltetése.

 

SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ-t érintő változások

 • A szociális hozzájárulási adó alapja változatlanul a TB járulék alapjával egyező
 • 2022.01.01-től az adó mértéke 13 %
 • 2022.01.01-től az átalányadózó egyéni vállalkozónak az SZJA-mentes jövedelem után nem kell szocho-t fizetni.
 • 2022. január 1-től ismét kell szociális hozzájárulási adót fizetni az Szja törvényben meghatározott reprezentáció és üzleti ajándék juttatása után.

KATA változásai

 • a február 25-i nyilatkozatában adatot kell szolgáltatnia a

– a külföldi kifizetőről, ha 3 M Ft feletti bevételt szerez és 40%-os adót fizet

– a kapcsolt vállalkozásban levő, 40%-os adófizetésre kötelezett belföldi kifizetőről

– azon személyekről, akik a naptári évben 1 M Ft –ot meghaladó juttatást nyújtottak számára

 • a kifizetőnek március 31-ig kell adatot szolgáltatni a kisadózónak juttatott 1 M Ft-ot meghaladóbevételről

KIVA módosulások

 •  2022.01.01-től az adó mértéke 11%-ról 10%-ra csökken

Változatlanul a társasági adót, szociális hozzájárulási adót, valamint a szakképzési hozzájárulást váltja ki.

ÁFA változások

 • Bevallástervezet: bevezetését bizonytalan időpontra halasztották
 • 2022.07.01-től (vagy a vészhelyzet megszűnését követő naptól) a mezőgazdasági és acélipari termékek értékesítése változatlanul fordítottan adózik.

SZÁMVITEL változások

 • Az árbevételt szerződés elszámolási egysége alá tartozó ügylet esetében a teljesítési fok alapján meghatározott teljesítésnek megfelelően módosítani kell. Nem kötelező alkalmazni a terméknek azonos munkafolyamattal, nagy tömegben, sorozatosan történő gyártására.
 • 2022.01.01-től lehetővé válik a redeltetésszerűen használatba vett immat.javakhoz, tárgyi eszközökhöz kapcsolódó jogszabályi előíráson, megállapodáson alapuló támogatások időbeli elhatárolása a várható, még el nem számolt összegben az egyéb bevételekkel szemben, ha a vállalkozó bizonyítani tudja, hogy teljesíteni fogja a támogatáshoz kapcsolódó feltételeket, és valószínű, hogy a támogatást meg fogja kapni. Az aktív időbeli elhatárolást a kapott támogatás elszámolásakor, ill. az immat. javakhoz támogatás meghiúsulásakor kell megszüntetni. A 2021.évi beszámolóra is alkalmazható.

HELYI ADÓK módosulásai

 • 2021.01.01-től nem az önkormányzatokhoz, hanem adóhivatal felé kell teljesíteni a bevallási kötelezettségeket.
 • A gépjárműadóval kapcsolatos feladatok is adóhatósághoz kerültek, befizetni is NAV-hoz kell.
 • 2022-ben is hatályban maradnak a HIPA-könnyítésre vonatkozó szabályok. Vagyis a 4 milliárd forint árbevétel, illetve mérlegfőösszeg alatti kis- és középvállalkozások esetében a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalékban maximalizált.

ILLETÉKEK változásai

 • 2021.07.01-től az adóhatóság valamennyi családi otthonteremtési kedvezmény esetében visszterhes vagyonátruházási illetéket szab ki. Az adóhatóság a CSOK felhasználásával vásárolt ingatlan illetékmentességéről fizetési meghagyást ad ki. Ez tartalmazza azt az összeget, amelyet nem kell megfizetni a mentesség következtében, valamint azt, hogy ennek a megfizetését az adóhatóság akkor rendeli el, ha a CSOK-ot visszafizeti, vagy annak feltételeit nem teljesíti.

ADÓELJÁRÁSI SZABÁLYOK módosulásai

 • 2021.06.10-től a székhelyszolgáltatónak szerepelnie kell a kijelölt felügyeleti szerv (Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda) nyilvántartásában. Az adóhatóság 15 napos határidőt ad a módosításra, ha az adózó a NAV nyilvántartásában nem szereplő székhelyszolgáltatót jelöl meg. Határidőt követően NAV törli az adószámot.
 • 2021.06.10-től a késedelmi pótlék, valamint az önellenőrzési pótlék napi mértékét 3 tizedes pontossággal kell megállapítani.